Hírlevél küldése során kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Belénk fektetetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

Az Expert Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-045926 Székhely: H-1044 Budapest, Óradna utca 12., Telephely: H-1044 Budapest, Óradna utca 12., Közösségi adószám: HU14241499, Adószám: 14241499-2-41) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általad megadott hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adataidat.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő. A felvett személyes adatok kezelésére a United Netlines Kft. jogosult. A United Netlines Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.
 2. Az adatkezelés célja és jogalapja: A United Netlines Kft. a személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.
 3. Személyes adatok címzettjei: A hírlevélküldés céljából rögzített személyes adatokhoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:
 4. a United Netlines Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1135 Budapest, Szent László u. 28-30. 7/89. Cégjegyzékszám: 01-09-939449) honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai;
 5. az Expert Zrt. (Székhely: H-1044 Budapest, Óradna utca 12., Telephely: H-1044 Budapest, Óradna utca 12., Közösségi adószám: HU14241499, Adószám: 14241499-2-41) foglalkoztatott marketing managere.
 1. Az adatkezelés időtartama: A United Netlines Kft. a személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig kezeli.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid - Hozzáféréshez való jog
  1. Tájékoztatást kérhetsz a United Netlines Kft. -től arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.
  2. Ha a United Netlines Kft. kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az személyes adataid törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jogod, valamint a személyes adataid kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  3. A United Netlines Kft. a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – az rendelkezésedre bocsátja.
 3. Helyesbítéshez való jog
  1. Jogosult vagy a United Netlines Kft. -től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a hiányos személyes adataidat.
 4. Törléshez való jog
  1. A United Netlines Kft. a kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.
  2. A United Netlines Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a United Netlines Kft.  alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a United Netlines Kft.  ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
  3. Egyéb esetekben a United Netlines Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha (i) a United Netlines Kft. -nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a United Netlines Kft.  jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog
  1. Kérheted a United Netlines Kft. -t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a United Netlines Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak a  hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
  2. A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) a United Netlines Kft. a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv)  tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.
  3. A United Netlines Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: Kérheted, hogy a United Netlines Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
 7. Jogsértés esetén tehető lépések
  1. Ha úgy gondolod, hogy a United Netlines Kft. megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: hello(kukac)netlines(pont)hu 0630/543-4427
  2. A személyes adatokra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
  3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Levelezési cím:             1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon:                                   +36 1 391-1400
   Fax:                             +36 1 391-1410
   E-mail cím:                  ugyfelszolgalat(kukac)naih(pont)hu.
  4. Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.

 

Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató 

 

Az Alcor Digital weboldal süti szabályzata.

Az EXPERT Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely:H-1044 Budapest, Óradna utca 12.; Cégjegyzékszám: 01-10-045926; „Expert Zrt.“) a www.alcordigital.hu domain alatt működő honlapon sütiket és webjelzőket helyez el. A sütik és webjelzők elhelyezésére és az általuk automatikusan gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan az Expert Zrt. az alábbiakról tájékoztatja a honlap látogatóit:

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre.

 

1. Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információscsomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

2. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Expert Zrt. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

3. Harmadik személyek által elhelyezett sütik és webjelzők

Az Expert Zrt.  a honlapon adatok elemzésére, valamint személyre szabott hirdetések megküldésére szakosodott vállalkozások sütijeit és webjelzőit is elhelyezi a honlapon:

(i) Google Analytics

Az Expert Zrt.  a honlapon a Google Analytics-et, a Google Inc. webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics szolgáltatásának igénybevételéhez különböző sütiket és/vagy webjelzőket helyez el a honlapon.

A Google Analytics jelenti a honlapon létrejött látogatói interakciókat. Ezek a sütik és/vagy webjelzők csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját sütiket a domainek között.

A fenti sütikkel és/vagy webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült Államokbeli szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Államokbeli szervereken tárolhatja.

A Google Inc. a továbbított és tárolt adatok alapján kiértékeli a honlap-használatot, jelentést állít össze a honlapon folytatott tevékenységéről, valamint egyéb honlappal, aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt az Expert Zrt. részére.

A Google Analytics-re vonatokzó további információ itt érhető el.

(ii) Google Adwords

Az Expert Zrt. a honlapon a Google Adwords-t, a Google Inc. remarketing szolgáltatását használja. A Google Adwords szolgáltatásának igénybevételéhez sütiket és/vagy webjelzőket helyez el a honlapon.

A Google Adwords a hirdetési tevékenység javítását szolgálja.

A Google Adwords által elhelyezett sütik és/vagy webjelzők nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat.

A fenti sütikkel és/vagy webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült Államokbeli szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Államokbeli szervereken tárolhatja.

A Google Adwords többek között naplózza, hogy mely böngészőben melyik hirdetés jelenik meg, az elhelyezett süti és/vagy webjelző alapján ellenőrizhetővé teszi, hogy mely böngészőben mely hirdetés jelent meg, továbbá lehetővé teszi a hirdetési kérelmekhez kapcsolódó konverziók naplózását.

A Google Adwords vonatkozó további információ itt érhető el.

(iii) Facebook

Az Expert Zrt. a Facebook üzleti ügyfelek számára nyújtott remarketing szolgáltatását veszi igénybe. A szolgáltatás igénybevételéhez a honlapon Facebook-képpontot helyez el.

A Facebook-képpont lehetővé teszi, hogy az Expert Zrt. a hirdetési kampányokhoz méréseket és optimalizálást végezzen, valamint meghatározott szempontok szerint célközönségeket hozzon létre. A Facebook-képpont használatával a különböző eszközökön végrehajtott műveletek felhasználhatók a Facebookon indított hirdetési kampányok hatékonyabbá tételére.

A Facebook-képpont a honlap forgalmára vonatkozóan gyűjt információkat, ide értve a honlapot látogatók számát, a honlap látogatásához használt eszközöket, valamint a honlapon végrehajtott műveleteket.

A Facebook-képpontra vonatkozó további információ itt érhető el.

4 . Érintett adatok

A honlapon elhelyezett sütik a látogató következő adatait dolgozzák fel és/vagy tárolják: a látogató számítógépének vagy mobil eszközének adatait, ide értve különösen a látogató eszközének IP címe, a látogató böngészőjének típusa, a látogató operációs rendszerének típusa.

A webjelzők a látogató honlapon folytatott műveleteire vonatkozó adatokat gyűjtenek.

5. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

6. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk

Ezen a linken töltheti le azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön.

Ezen a linken kapcsolhatja ki a hirdetések személyre szabása funkciót a Google Inc. által nyújtott szolgáltatások tekintetében.

A következő linken található a Facebook hirdetési kampányainak beállításaira vonatkozó további információk.

Facebook

Kövess minket facebookon!

Ne maradj le a legfrissebb híreinkről, akcióinkról és nyereményjátékainkról.
Kövess minket és csatlakozz az új Alcor világához.